+ Thêm phụ đề

The Nightman Cometh phụ đề

The Nightman Cometh (S04E13)
Hiển thị giới thiệu
Phát hành:
Diễn viên: Charlie Day, Glenn Howerton, Rob McElhenney, Kaitlin Olson, Danny DeVito, Mary Elizabeth Ellis, Artemis Pebdani, Kunal Sharma, Mae LaBorde
Đạo diễn bởi: Matt Shakman
Đánh giá: 9.7 / 10 (6671 6671 vote)
Charlie stages a rock opera based on his song "Nightman," and recruits the rest of the gang to help him with it.
Chia sẻ này:


Phụ đề phim (29)Latest Movies
Popular Series
Đóng