+ Thêm phụ đề

Plato's Stepchildren phụ đề

Plato's Stepchildren (S03E10)
Hiển thị giới thiệu
Phát hành:
Diễn viên: William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, Michael Dunn, Liam Sullivan, Barbara Babcock, James Doohan, Nichelle Nichols, Majel Barrett, Ted Scott, Derek Partridge
Đạo diễn bởi: David Alexander
Đánh giá: 6.5 / 10 (2808 2808 vote)
On an urgent medical emergency Kirk, Spock and McCoy encounter an alien society who had once flourished on earth during the time of Plato... See full summary
Chia sẻ này:


Phụ đề phim (38)Latest Movies
Popular Series
Đóng