+ Thêm phụ đề

Breaking Bad: Original Minisodes phụ đề

 
Breaking Bad: Original Minisodes ((2009))
Hiển thị giới thiệu
mùa: #1 -  #2 -  phân loại phụ đề
Phát hành:
Đạo diễn bởi: John Shiban
Đánh giá: 7.6 / 10 (1383 1383 vote)
A side series that focuses on the other scenarios revolving on Walter White or those who are connected with Walter White.
Chia sẻ này:


Phim bộ truyền hìnhLatest TV Shows
Latest Movies
Popular Movies
Đóng