+ เพิ่มคำบรรยาย

The Downside of Bliss subtitles

 
The Downside of Bliss ((2015))
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ปลดปล่อย:
คนแสดง: Ron Pucillo, Judd Nelson, Lydia Hearst, Jillian Murray, Livvy Stubenrauch, Kay Lenz, Kyle T. Heffner, Nina Senicar, Meredith Henderson, Victoria Atkin, Sofia Checchi, Whitney Moore, Wrenn Woods, Stephanie Cantu, Pamela Daly
ผลคะแนน: 0 / 10 (0 0 vote)
Many years after the death of his daughter, a bereft father (Denver) finds her SPIRIT (Tori) haunting him, to help (Linnie), his other daughter, and save them both from death, the darkest evil that lives deep inside each one of us...
แบ่งปันสิ่งนี้:


ไม่พบคำบรรยายในการค้นหา


Latest Movies
Popular Movies
ปิด